Llums de Nadal

L'Ajuntament de Sitges va instal·lar un parell de regals lluminosos gegant, un d'ells davant de l'estació de tren i l'altre al Passeig de la Ribera, davant de la plata de La Fragata. Canviaven de color cada cert temps, mentre llums de color blanc anaven fent pampallugues. A més, s'hi podia entrar dintre i s'hi podia passar d'una banda a l'altra.

sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat

sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat
sergibuda.cat


sergibuda.cat