Pakí-Payá 2005

 

Aquí estem la Núria i jo en una postura natural...

què collons feiem?

 

 

Aquesta d'aquí es va fer molt amiga de la Núria (65%), del Maudi (30%) i de la resta (5%)